Sponsorplan SC Millingen & Odio

Voorwoord

SC Millingen en DKV Odio zijn de voetbal- en korfbalvereniging van Millingen aan de Rijn. Wij zijn een bloeiende vereniging die primair voorziet in het beoefenen van de sport voetbal en korfbal. Zowel op prestatief en recreatief niveau voorzien wij in de behoefte van onze leden conform de richtlijnen van de betreffende sportbond.

Om in deze behoefte te kunnen voorzien betalen onze leden contributie en vormt de kantine een belangrijke bron van inkomsten. Echter, zonder de financiële steun van onze sponsoren zou het verwezenlijken van onze doelstellingen niet haalbaar zijn. Het faciliteren van de sport gaat gepaard met de nodige noodzakelijke kosten voor o.a. materialen, kleding, trainers, velden en gebouwen. Met name onze 1ste elftallen en de minstens zo belangrijke jeugdopleiding vormen hierbij de grootste kostenposten.

SC Millingen en DKV Odio hebben besloten om zeer nauw samen te werken bij het genereren van deze externe geldstroom naar de kas van de penningmeester. SC Millingen en DKV Odio committeren zich door een gezamenlijke inspanningsverplichting in deze, zodat de verdeelsleutel gehanteerd kan worden die nu ook door de beide penningmeesters wordt toegepast. Dat wil zeggen dat de verdeling van de sponsorgelden in een verhouding van 90/10 tussen SC Millingen en DKV Odio word toegepast.

Sponsorplan visie

SC Millingen en DKV Odio willen een levendige en bloeiende vereniging zijn voor hun leden, vrijwilligers en sponsoren. Met een gezamenlijk ledenbestand van zo’n 1.200 leden heeft nagenoeg iedere huishouding in Millingen aan de Rijn direct of indirect wel een band met één van beide. Dit levert een sterk draagvlak voor sponsoring op ten aanzien van onze lokale en regionale ondernemers.

Door de jaren heen is er een zeer omvangrijk en complex sponsorbestand ontstaan. Onze sponsoren, die wij zeer dankbaar zijn voor hun steun en jaarlijkse financiële bijdrage, zijn daardoor enigszins achtergesteld qua aandacht en waardering. De diversiteit in sponsorvormen en een tekort aan relatiebeheerders zijn debet aan deze onwenselijke situatie.

Inmiddels is een heus sponsorteam op de been gebracht en dat heeft tot een aantal aanbevelingen geleid. Deze aanbevelingen vormen de basis voor het nieuwe sponsorplan. Belangrijkste uitgangspunten voor het sponsorplan zijn eenvoud, transparantie, activiteiten en interactie. Dit alles moet leiden tot een langdurige relatie met onze sponsoren.

Eenvoud door overzichtelijke sponsorpakketten, maar ook door minder diversiteit.

Transparantie door openheid in de pakketten en universele afspraken die voor iedereen gelijk zijn.

Activiteiten voor de sponsoren zo’n 2 a 3 keer per seizoen, zodat zij een platform om te netwerken en een leuke tijd krijgen aangeboden.

Interactie door in samenspraak met de sponsoren acties op te zetten, waarbij o.a. onze ledenpas en Hovy, de mascotte ingezet kunnen worden. Geregeld contact met de sponsor is hierbij van belang.

Zo willen wij de weg naar een win/win situatie inslaan voor de club en de ondernemer.

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als sponsor? Mail dan naar: odio.millingen@gmail.com