ODIO is een dynamische vereniging met een jeugdafdeling, seniorenafdeling en sportfitafdeling.

ODIO is opgericht 3 september 1948 door de heer A. Jeurissen destijds schoolmeester in Millingen (toen nog geen Millingen a/d Rijn). Omdat er uitsluitend sportbeoefening was georganiseerd in het dorp voor de jongens besloot hij de korfbalsport te gaan oprichten voor de meisjes zodat ook zij aan sportbeoefening toekwamen. Al gauw bleek dat er wel animo was en de korfbalsport was geboren in Millingen aan de Rijn.
 

Er werd een oprichtingsvergadering belegd op 26 september 1948 en er moest een naam komen. Deze werd bedacht door Thea Neijenhuis, nu Thea Tissen. Korfbalvereniging Ons Doel Is Ontspanning was geboren.

Het bestuur van de club bestond uit algemeen voorzitter de heer Jeurissen, presidente An Janssen, secretaris Nelly Albers, penningmeester Anny Janssen en aanvullend bestuurslid Mia Koppes.

In onze beginjaren moesten we nog in de wei korfballen en konden we pas beginnen als de koeienstront weggeschept was. Naar de wedstrijden op de fiets, met de sportkleding al aan want kleedkamers waren er nog niet. Soms wel 2 ½ uur fietsen, wel heel gezellig er werd wat afgekletst.

We hebben op verschillende plaatsen ons veld gehad. Vooraan in Millingen bij Herfkens bij toen nog M .V.V. 18 dat was aan de heerbaan achter de Fam. Arnts en Fam. Jeuken aan de Ruysdealstraat.  Daarna bij de Fam. v.d. Brink in het weiland aan de Heerbaan. Daar ontstond ook onze eerste kleedkamer gebouwd met zwarte planken die werden geschonken door de scheepswerf Dhr N. Arnts. Wat een luxe dat we ons binnen konden omkleden. Later gingen we spelen opzij van de kantine van SCM.

In 1967 kregen we onze eigen sportvelden. In dat jaar stopte Dhr. Jeurissen als algemeen voorzitter en bleven we met 3 dames over in het bestuur. Door hulp van de bond toen nog de dames korfbal afdeling Nijmegen zijn we heel goed geholpen om een doorstart te doen. Het bestuur werd vernieuwd en uitgebreid. Op het nieuw aangelegde sportpark werden 2 kleedkamers gebouwd en een oefenhoek en speelveld gerealiseerd.

 

Al snel groeide ODIO uit tot een bloeiende vereniging en kregen we ruimtegebrek. Er werden plannen gemaakt  en uitgevoerd voor een eigen gebouw met kantine een 4-tal kleedkamers met douche en toilet. Voor dat het nieuwe gebouw werd gerealiseerd moesten we eerst nog een tijdje in een noodgebouw verblijven. Na uitvoering van de bouwplannen hadden we een nieuw prachtig gebouw aan de Hoefseweg.

Inmiddels hebben we twee prachtige kunstgrasvelden en delen we het clubgebouw met SC Millingen (voetbal), en wordt er hard aan gewerkt om voor de toekomst samen met SC Millingen een nieuw clubgebouw te realiseren.

ODIO draagt verantwoording voor meer als 200 sportende leden. Daarnaast hebben we een aantal commissies zoals Technische commissie, Bingocommissie, Sponsorcommissie, Kampcommissie, Masterplancommissie en Activiteiten-/feestcommissie.

Daarnaast mogen we natuurlijk niet onze vrijwillig(st)ers vergeten. Zonder hun kan onze vereniging niet bestaan en kan het bestuur de vereniging niet staande houden.

We vertrouwen erop en blijven er aan werken dat ODIO een bloeiende korfbalvereniging blijft die het korfbal in de Gemeente Berg en Dal op de kaart heeft gezet en blijft zetten, buiten op een prachtig nieuw sportcomplex en binnen in de zaal.