ODIO C1

Speelsters ODIO C1

Amy Blom

Saar Buil

Amber Erinkveld

Amy Groothuizen

Noor van Haren

Lauke Hubbers

Merith Mes

Isa Niels

Floor Steeg

Lieke Steeg

 

Trainsters

Myrthe van de Brink

Lilian Houkes

 

Leidsters

Sandra Giesbertz

Colette Mes

Meike Buil

 

Sponsor

Schildersbedrijf Wijnand Steeg

 

Trainingstijden

Dinsdag: 19.00 - 20.00 uur en donderdag 18.30 - 19.30 uur