ODIO C1

Speelsters ODIO C1

Amy Blom

Saar Buil

Amber Erinkveld

Lynn Donkers

Amy Groothuizen

Noor van Haren

Lauke Hubbers

Merith Mes

Isa Niels

Julia Seegers

Noa Verhoef

 

Trainsters

Myrthe van den Brink

Lilian Houkes

 

Leidsters

Sandra Giesbertz

Colette Mes

Meike Buil

 

Sponsor

Schildersbedrijf Wijnand Steeg

 

Trainingstijden

Dinsdag 19.00 tot 20.00 en donderdag 18.30 tot 19.30