ODIO C1

Amy Blom

Saar Buil

Amber Erinkveld

Amy Groothuizen

Noor van Haren

Lauke Hubbers

Merith Mes

Isa Niels

Floor Steeg

Lieke Steeg

 

Trainsters: Myrthe vd Brink, Lilian Houkes

Leidsters: Fabiola Linders, Colette Mes

Trainingstijden: Dinsdag: 19.00 - 20.00 uur en Donderdag 18.30 - 19.30 uur

Sponsor:

Schildersbedrijf Wijnand Steeg