Speelsters ODIO A1

Amy Blom

Saar Buil

Lynn Donkers

Amber Erinkveld

Nina Gesthuizen

Amy Groothuizen

Noor van Haren 

Lauke Hubbers

Merit Mes

Isa Niels

Julia Seegers

Floor Steeg

Noa Verhoef 

 

Trainsters / coach

Fenne van Sonsbeek

Indy van de Velden

Lara ten Westeneind

 

Sponsor

 

Trainingstijden

Dinsdag 19.15 tot 20.15 en donderdag 18.45 tot 20.15