Technische Commissie

Sjoerd van Nederveen (aanspreekpunt)

Bibia Vos

Lotte van Ijzendoorn 

Michelle de Coninck 

 

Aanspreekpunt vanuit bestuur

Lara ten Westeneind

 

Technische Commissie

De taken van de TC zijn onder andere:

  • Het samenstellen van de gehele jeugd teams. 
  • Het organiseren van oefenwedstrijden voor de jeugd teams.
  • Het indelen van trainingstijden (na overleg met de train(st)ers).
  • Het aanstellen van trainers/leiders van de diverse teams.
  • Begeleiding en ondersteuning van de trainers/leiders.
  • TC dient als klankbord voor leden met "korfbalproblemen" 
  • Regelmatig overleg tussen de train(st)ers en leid(st)ers.

Voor vragen m.b.t. bovenstaande taken kunt U contact opnemen met de technische commissie door uw vraag te mailen naar: TC.Odiomillingen@gmail.com